Regulamin serwisu


§1 Postanowienia ogólne

 • 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu SantosGaming.pl - Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego użytkowników w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • 1.2 Brak znajomości regulaminu serwisu nie zwalnia użytkownika z przestrzegania go.
 • 1.3 Użytkownik, to osoba korzystająca z zarejestrowanego konta w serwisie SantosGaming.pl.
 • 1.4 Rejestrując się w serwisie SantosGaming.pl automatycznie oznajmiasz, iż zapoznałeś się z regulaminem serwisu i go akceptujesz.
 • 1.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe z winy użytkownika serwisu.
 • 1.6 Serwis SantosGaming.pl jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Rejestrując się oznajmiasz, iż jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Konta użytkowników

 • 2.1 Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta globalnego - W przypadku posiadania wielu kont grozi permanentna blokada konta.
 • 2.2 Konta użytkowników są własnością serwisu SantosGaming.pl, natomiast każdy użytkownik posiada prawo do ich używania. W przypadku naruszenia regulaminu serwisu użytkownikowi może zostać odebrany dostęp do konta, a samo konto zostanie trwale zawieszone.
 • 2.3 W przypadku odebrania dostępu do konta użytkownika przez administratora, traci on automatycznie dostęp do wszelkich funkcji serwisu.
 • 2.4 Zabrania się współdzielenia/sprzedaży/wymiany kont między użytkownikami - W przypadku wykrycia zmian na koncie użytkownika zostaje ono zablokowane permanentnie.
 • 2.5 Zakaz stosowania wulgarnych oraz prowokacyjnych nazw użytkownika.
 • 2.6 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dobra utracone w wyniku włamań na konta użytkowników. Pamiętaj, aby stosować długie hasła, których nie używasz w innych serwisach.

§3 Społeczność oraz zachowania

 • 3.1 Zabrania się stosowania wulgaryzmów wobec innych użytkowników serwisu.
 • 3.2 Obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych portali/projektów/stron internetowych.
 • 3.3 Zabrania się publikowania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.
 • 3.4 Użytkownik serwisu ma obowiązek zgłosić Administratorowi wszelkiego rodzaju luki oraz błędy w oprogramowaniu forum jak i serwera gry.
 • 3.5 Zakaz namawiania innych użytkowników do wpływanie na reputację innego użytkownika serwisu - sztuczne nabijanie reputacji.
 • 3.6 Podszywanie się pod innych użytkowników serwisu bądź członków ekipy serwera jest zabronione i surowo karane.
 • 3.7 Zakaz nadsyłania treści pornograficznych, rasistowskich bądź niezgodnych z ogólnymi zasadami etyki lub polskim prawem.

§4 Treści zamieszczane na forum

 • 4.1 Użytkownik ma obowiązek zachowania kultury osobistej na forum dyskusyjnym - Wszelkiego rodzaju wulgaryzmy oraz wulgarne memy będą surowo karane przez Moderatorów oraz Administratorów serwisu.
 • 4.2 Zakaz zamieszczania treści pornograficznych - Dotyczy to również avatarów użytkowników.
 • 4.3 Pisząc temat, jego tytuł powinien jasno przedstawiać to, co będzie zawierała jego treść.
 • 4.4 Użytkownik wypowiadając się w danym temacie powinien trzymać się jego tematu.
 • 4.5 Zabrania się umieszczania wypowiedzi, które nic nie wnoszą do danego tematu tzw: nabijanie postów.
 • 4.6 Obowiązuje zakaz zamieszczania nielegalnych oprogramowań, oraz propagowania piractwa.
 • 4.7 Użytkownik powinien korzystać z poprawnej ortografii, interpunkcji i wszelkich zasad poprawnej pisowni.
 • 4.8 Zabrania się kopiowania treści i wstawiania ich na forum bez zgody autora danej treści.
 • 4.9 Krótkie wypowiedzi typu “Za” nie wnoszące nic sensownego do tematu będą nagradzane przez moderatorów ostrzeżeniem.

§5 Statusy

 • 5.1 Umieszczanie w statusach ofert handlowych, treści dotyczących rozgrywki In-Character, jest zabronione.
 • 5.2 Zabrania się stosowania wulgaryzmów w publikowanych statusach.
 • 5.3 Zakaz wstawiania linków do innych stron/portali/projektów/discordów oraz skróconych linków/reflinków.
 • 5.4 Zakaz nadsyłania treści pornograficznych, rasistowskich bądź niezgodnych z ogólnymi zasadami etyki lub polskim prawem.

Regulamin gry


§1 Postanowienia ogólne

 • 1.1 Poniższy regulamin gry jest aktualnym regulaminem, który należy przestrzegać. W przypadku niezastosowania się do jego zasad ekipa projektu będzie wyciągała konsekwencje.
 • 1.2 Użytkownik, który stworzył postać w grze oznajmia iż zapoznał się z regulaminem gry.
 • 1.3 Gracz, który rozpoczyna grę na serwerze powinien znać podstawowe zasady Role-Play lub jak najszybciej przeczytać poradniki dostępne na forum, lub w internecie.
 • 1.4 Odgrywaną postacią może być tylko i wyłącznie człowiek - dozwolone jest odgrywanie zwierząt za pomocą /do.
 • 1.5 Sprzedaż wirtualnego majątku za realną walutę jest zabroniona.
 • 1.6 Zabrania się korzystania ze wszelkiego rodzaju oprogramowań/modyfikacji/cheatów, które dają przewagę w grze..
 • 1.7 Odgrywanie wypadku nie jest obowiązkowe o ile obie strony na to się zgodzą.
 • 1.8 Santos Gaming jest serwerem Role-Play - DeathMatch będzie surowo karany.
 • 1.9 Zakazuje się odspawnowywania pojazdu podczas pościgu/ucieczki przed LSPD - można po upływie 30 minut od zgubienia pościgu.
 • 1.10 Zakaz używania klawiszy do tapowania pochyłu postaci podczas pościgu.
 • 1.11 Zabrania się odgrywania przedmiotów, których fizycznie nie posiadamy na /p.
 • 1.12 Zabrania się uciekania od akcji Role-Play - jeśli ktoś na Tobie gra, to dograj z nim akcje.
 • 1.13 Zakaz chowania się w obiektach/ścianach w celu omijania statusu AFK, lub akcji RP.
 • 1.14 Zakaz używania skrótów na czacie In-Character.
 • 1.15 Zakaz przenoszenia konfliktów In-Character na czat OOC - będzie to surowo karane.
 • 1.16 Zabrania się nierealnej jazdy pojazdami - Skakanie ze skarp/mostów będzie surowo karane.
 • 1.17 Zabrania się kreowania postaci odbiegających od rzeczywistości - wszelkiego rodzaju terminatorstwo oraz postacie typu JP będą karane.
 • 1.18 Zabieranie przedmiotów jest możliwe tylko i wyłącznie gdy komenda /zabierz jest dostępne na danej strefie - gracz nie ma obowiązku oddawania przedmiotów.
 • 1.19 Zakaz wykorzystywania wszelkiego rodzaju bugów i błędów gry - gracz ma obowiązek zgłosić je administracji.
 • 1.20 Przedmioty lub gotówka, która została podana w wyniku pomyłki ID postaci ma zostać zwrócona osobie, która ją podała.

§2 Postacie oraz Konta Globalne

 • 2.1 Użytkownik może posiadać tylko jedno konto globalne - zabrania się korzystania z wielu kont jednocześnie.
 • 2.2 Zabronione jest tworzenie postaci o bezsensownych imionach oraz nazwiskach (np:Janusz Twardy)
 • 2.3 Gracz tworząc postać ma obowiązek podpisania jej do swojego konta globalnego. Wykorzystywanie niepodpisanych postaci do szkodzenia innym graczom będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do głównego konta gracza.
 • 2.4 Zabrania się używania imion i nazwisk celebrytów z realnego świata, czyli tzw CN(Celebrity Name).
 • 2.5 Zabrania się stosowania podobnych nazw postaci do istniejących.
 • 2.6 Zakaz wykorzystywania informacji Out Of Character(OOC) w rozgrywce In-Character - MetaGaming.
 • 2.7 Zakaz wykorzystywania nicków z nad głowy postaci w rozgrywce In-Character.
 • 2.8 Wykorzystywanie wiedzy, którą posiada postać A na postaci B jest zabronione.
 • 2.9 Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych (Gangster -> Policjant).
 • 2.10 Zabrania się przekazywania dóbr/majątku pomiędzy postaciami podpisanymi pod to samo konto globalne użytkownika.
 • 2.11 Zabrania się wyzbywania/przyjmowania majątku przed uśmierceniem postaci, lub zablokowaniem jej.
 • 2.12 Postać, która zostanie uśmiercona nie może zostać przywrócona ponownie do życia - nawet przez administrację, chyba że zostaną przedstawione odpowiednie argumenty.
 • 2.13 W przypadku nijaczenia postaci jest zabronione i będzie skutkowało blokadą postaci.
 • 2.14 Opis postaci służy tylko i wyłącznie do opisania obserwowalnych atrybutów widocznych dla drugiej postaci.

§3 Chat gry, oraz jego zasady

 • 3.1 Każdy gracz ma obowiązek zachowania kultury na czatach OOC - nadużywanie wulgaryzmów będzie surowo karane.
 • 3.2 Zabrania się podawania informacji In-Character na czatach Out Of Character.
 • 3.3 Zakaz handlu wszelkiego rodzaju przedmiotami dostępnymi w grze na czatach grup - wyjątek stanowią usługi płatne.
 • 3.4 Komenda /do służy do opisywania postaci/otoczenia/zachowań oraz reakcji - można również za pomocą /do zapytać daną osobę o stan jego postaci/pojazdu/akcji.
 • 3.5 Używając komendy /do możesz pisać tylko prawdę - w przeciwnym razie otrzymasz karę.
 • 3.6 Odgrywanie głupich akcji na /me oraz /do będzie odpowiednio karane.
 • 3.7 Zabrania się wprowadzania w błąd innych graczy poprzez czat Out Of Character.
 • 3.8 Słaby poziom wypowiedzi oraz słaba ortografia będzie odpowiednio karana. Tak samo pisanie jednego zdania w wielu linijkach - staraj się pisać długie zdania.
 • 3.9 Zakaz OOC w IC.

§4 Grupy oficjalne

 • 4.1 Liderzy grup oficjalnych podlegają pod decyzje Team Leadera, czyli osoby zajmującej się grupami oficjalnymi oraz całej administracji Santos Gaming.
 • 4.2 Wszelkie skargi na liderów grup oficjalnych należy kierować do Team Leadera.
 • 4.3 Skargi na członków frakcji należy kierować do lidera danej frakcji - spis liderów znajdziesz na forum w kategorii “Nasza Ekipa”.
 • 4.4 Zabrania się prowadzenia jednocześnie rozgrywki w organizacji przestępczej oraz frakcji porządkowej.
 • 4.5 Zabrania się gry w wielu frakcjach jednocześnie na jednej postaci. Obowiązuje zasada jednej frakcji na postać.
 • 4.6 Każdy lider oraz członek grupy oficjalnej jest zobowiązany przestrzegać zasad Role-Play oraz regulaminu serwera.
 • 4.7 Członek frakcji w momencie dojazdu do akcji ma obowiązek zameldowania meldunku na radiu/czacie In-Character.

§5 Kontakt z ekipą oraz skargi

 • 6.1 Aby zgłosić innego gracza należy użyć RAZ komendy /report i czekać na reakcje ekipy.
 • 6.2 Komenda /report nie służy do kontaktu z ekipą, a reportowania graczy, którzy łamią regulamin serwera.
 • 6.3 W celu skontaktowania się z ekipą wpisz komendę /a, a następnie wybierz ID członka ekipy do którego chcesz napisać prywatną wiadomość za pomocą /w.
 • 6.4 W celu złożenia skargi na członków ekipy Santos Gaming udaj się do działu skarg na ekipę dostępnego na naszym forum i czekaj na rozpatrzenie jej przez HR.

Regulamin Discord


§1 Zasady ogólne

 • 1.1 Dołączając na nasz serwer discord automatycznie akceptujesz regulamin serwisu oraz discord.
 • 1.2 Na serwerze discord obowiązuje zakaz udostępniania danych osobowych tj: zdjęcia osób trzecich oraz wszelkiego rodzaju danych.
 • 1.3 Zabrania się wstawiania wszelkiego rodzaju reflinków i linków, które dają danej osobie korzyści bez zgody administracji serwisu.
 • 1.4 Zabrania się ustawiania takich samych nicków/pseudonimów jak inni członkowie discorda.
 • 1.5 Wszelkiego rodzaju prowokacje oraz durne teksty w kierunku innych użytkowników discorda będą surowo karane.
 • 1.6 Wyzwiska w stronę innych użytkowników będą surowo karane.
 • 1.7 Zakaz propagowania treści erotycznych oraz rasistowskich.
 • 1.8 Trolling i wprowadzanie innych użytkowników w błąd będzie również karany.

Usługi płatne


§1 Postanowienia ogólne

 • 1.1 Płatności za usługi są obsługiwane przez firmę tPay.pl
 • 1.2 Dostępne metody płatności m.in Szybki przelew, BLIK, Premium SMS.
 • 1.3 Płatność SMS jest dostepna tylko w polskich sieciach komórkowych.
 • 1.4 Usługi oferowane w serwisie są to wirtualne przedmioty oraz funkcjonalności dostępne jedynie w formie elektornicznej.
 • 1.5 Klientem jest użytkownik zarejestrowany w serwisie który dokonał zakupu usług.
 • 1.6 Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie.
 • 1.7 Dane sprzedawcy: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul.PIĘKNA 68, 00-672 Warszawa, NIP: 5242495143, Kontakt: [email protected]

§2 Płatności

 • 2.1 Cennik usług znajduje się w formularzu płatności i są dostepne dla każdego użytkownika serwisu.
 • 2.2 Ceny usług mogą się różnić w zależnosci od wybranego kanału płatności.
 • 2.3 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, w takim przypadku zakupione wczesniej usługi pozostają bez zmian.

§3 Realizacja świadczenia usług

 • 3.1 Wszystkie usługi są realizowane natychmiast po zaksięgowaniu płatności bądź przepisania odpowiedniego kodu na stronie (w przypadku SMS) - kwota jest przeliczana na punkty płatności dostępne na forum i można wymieniać je na odpowiednie "zdrapki" którymi można handlować w świecie gry.
 • 3.2 W związku z tym że zakupione usługi wprowadzają nieodwracalne zmiany w świecie gry klient traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 • 3.3 W przypadku nielogowania się na stowrzoną przez użytkownika postać przez okres minimum 30 dni, administrator ma prawo do usunięcia dowolnych przynależności do postaci.
 • 3.4 Użytkownik zobowiązanu jest do użycia kodu w ciagu 48 godzin od momentu zakupu, po tym czasie kod aktywacyjny może stracić ważność.
 • 3.5 Nieprzestrzeganie regulaminu serwisu i zasad panujących w grze może skutkować usunieciem dowolnej zakupionej usługi.

§4 Reklamacje

 • 4.1 W celu złożenia reklamacji, należy napisać wiadomość email na adres [email protected], zawrzeć w niej podstawowe informacje jak imię, nazwisko, link do profilu w serwisie, datę zakupu usługi, metodę płatności, rodzaj usługi oraz szczegółowy opis problemu.
 • 4.2 Administrator rozpatrzy reklamację w ustatowym okresie, odpowiadając na adres e-mail z którego została zgłoszona reklamacja.
 • 4.3 W przypadku źle wprowadzonych danych oraz numeru telefonu przy płatności SMS, reklamacje powinny być zgłaszane do operatora komórkowego.